Salut Comunitària

Fundació Quatre Vents

Inici » Entitats » Fundació Quatre Vents
TotRaval - Entitats

Es una entitat sense ànim de lucre que té com a finalitat essencial l’atenció integral de la petita infància, la família i les dones, en situació d’extrema pobresa, sense suport familiar i/o social o sense sostre. Que volem. Intentar cobrir les necessitats bàsiques i primordials, millorar la qualitat de vida dels infants, el desenvolupament integral de les famílies, potenciant el procés d’autonomia, socialització, integració i accés al món laboral i/o de formació, oferint una atenció integral a tot el nucli familiar. Acompanyar la família i la dona, sense llar, per assolir una vida digna i autònoma. Per portar a terme els seus objectius disposa dels seguents projectes: - Servei d’atenció d’infants i families quatre vents (saif), que compren el casal de vacances escolars i compartim el joc. - Llar de recuperació. - Servei d’atenció per a la integració social progressiva de famílies en exclusió social nou horitzó. - Pisos d’acollida. Altres serveis que oferim: Disposem d’un seguit de serveis de diferent naturalesa, amb intervenció directa, per pal•liar situacions d’extrema necessitat i pobresa, donant accés a famílies amb nuls recursos econòmics i sense cap prestació, a serveis gratuïts de: - Bugaderia i Bany. - Menjador pels infants i la mare, per donar suport a les famílies amb necessitats econòmiques que no poden cobrir amb un mínim de qualitat, una bona i completa alimentació per als seus fills/es. També, és un suport per a aquelles famílies que necessiten un acompanyament en el procés d’alimentació del seu fill/a, per treballar hàbits, rutines i límits. - Xecs Quatre Vents, amb aquests xecs atenuem i disminuïm necessitats urgents, bàsiques i de primer ordre de les famílies, en forma de xecs per alimentació, productes higiènics, de farmàcia, salut, etc.

Accions de l'entitat/assoc./centre/servei

Te com a finalitat donar resposta a les necessitats laborals i/o formatives de les famílies en risc d’exclusió, s’ofereix el servei de Casal, en horari de 8 a 21 hores i dissabte de 9 a 16 hores), així com el Casal de vacances escolars (Nadal, Setmana Santa i estiu).
Les famílies dels infants que estan al centre han de formalitzar una nova inscripció per tal de donar cada plaça a la família que més ho necessita.
El Casal d’estiu, que comença l’1 de juliol i finalitza la primera setmana de setembre, té una quota simbòlica per a les famílies.

Té com a objectiu la millora de les habilitats parentals en l’atenció i cura dels infants mitjançant un espai de joc mare/pare-nen/a i grup de dones per potenciar l’autoajuda i la millora de la Xarxa social i tractar aquelles temes que siguin d’interes per les propies dones.

El projecte pretén millorar la salut dels infants malalts de malalties comunes amb l’objectiu d’afavorir i ajudar les famílies, majoritàriament monoparentals, sense xarxa social ni familiar, i, essencialment, dones amb nens i/o nenes al seu càrrec, davant la situació que el seu fill o la seva filla esdevingui malalt/a, no hagi de renunciar a la feina, a probables entrevistes laborals, o fins i tot, acabi perdent definitivament el seu treball, per atendre als fills/es quant es posen malalts.

La finalitat és proporcionar un habitatge temporal, digne i autònom a dones amb fills/es que pateixen una situació de desemparament, manca d’habitatge i recursos econòmics, sense Xarxa familiar ni social.
Vol oferir un marc estable que possibiliti l’assumpció de les responsabilitats familiars i personals, potenciant la millora en l’atenció i cura dels fills i filles, convertint-se, d'aquesta manera, en un suport integral, complet i de mig/llarg plaç excepcional.

És un espai en funcionament des de l'any 1987 i únic a Barcelona. Dóna servei les 24 hores, de dilluns a dissabte, per oferir un horari d’atenció als infants ampli que permeti a la dona l’acces al mon laboral, ofereix atenció global a la petita infància ( de 3 mesos a 5 anys ) i a les seves famílies, sempre per donar resposta a les seves necessitats bàsiques i primordials.
D’aquest Projecte depen: CASAL D’ESTIU i COMPARTIM EL JOC.

Àmbit d'actuació 
Altres àmbits 
Immigració
Adreça 
Sant Pau, 52-54
08001 Barcelona
Telèfon 
93 412 06 61
Correu electrònic