Cultural

Inici » Tipus de Projectes I Entitats » Cultural

Associació sense ànim de lucre compromesa en promoure el desenvolupament comunitari i veïnal del Raval i la ciutat de Barcelona, utilitzant les arts visuals i escèniques per impulsar el diàleg...

El Teatre del Raval obrí les seves portes l’any 2007, amb l’objectiu de crear un nou espai per a la investigació, creació i exhibició teatral. El Teatre del Raval és un teatre a la italiana d’...

Casa Àsia és un consorci del sector públic estatal, dels previstos al Capítol VI de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, amb personalitat jurídica pròpia, constituït...

La Xixa és una organització sense ànim de lucre, fundada l'any 2010 que té com a objectiu investigar, desenvolupar i multiplicar eines educatives i teatrals com a mitjà per a la transformació...

L’Occulta és un centre cultural que té com a objectiu empoderar artistes migrants, dones i dissidències i alhora brindar al barri del Raval un servei de cultura accessible i de qualitat. Busquem...

Espai de creació artística que organitza esdeveniments culturals multidisciplinars que barregen arts plàstiques, escèniques i audiovisuals per generar diàleg i xarxa.

Centre pluridisciplinari dedicat a impulsar la creació i la producció artística contemporània amb una especial atenció a la cultura que es fa a Catalunya.

La Capella és l'espai que l'Institut de Cultura de Barcelona dedica a la promoció i la difusió de les arts visuals contemporànies centrant el seu camp d'acció en els sectors emergents i en vies de...

Territorial d'Òmnium Cultural a Ciutat Vella. Treballa en les línies d’actuació d’Òmnium: llengua, cultura, país, amb un pes important de l’educació i la cohesió social. Òmnium Ciutat Vella aplica...

L'objectiu d'Eamiss és donar a conèixer tots els recursos i serveis locals, provincials i estatals a tota la comunitat filipina de Catalunya, minimitzant les barreres idiomàtiques mitjançant la...

Pàgines