Inici » Projectes » Salut Comunitària » Accions i Eixos
Salut Comunitària

Accions i Eixos

Accions i eixos transversals

Del treball conjunt de la Comissió de Salut Comunitària es desenvolupen aquestes accions i eixos transversals:

  • Escola de Salut de la Gent Gran del Raval: espai de relació i enfortiment de la xarxa social i comunitària, amb sessions setmanals de promoció de la salut, els dijous d’11h a 12:30h, de gener a juny, per a persones majors de 60 anys al Casal del Raval. Les sessions són dinamitzades per professionals del barri, ja siguin participants de la Comissió de Salut Comunitària, o bé persones que pertanyin a algun recurs del barri.
  • Caminades “Movem el Raval”: caminades setmanals els dimarts, de 10 a 11:30h, a càrrec del CEM Can Ricart i finançada per Pla de Barris.
  • “Mou-te!: 6 potes millor que dues”: passejades setmanals amb gossos de teràpia assistida, destinades a persones en situació d’aïllament o poca xarxa social, amb o sense gos. Iniciativa impulsada per l’Agència de Salut Pública de Barcelona.
  • Hort comunitari: activitat d’oci inclusiu que es duu a terme al Casal Municipal de Gent Gran Josep Trueta, per tal d’enfortir els vincles comunitaris, reduir l’estigma i promoure estils de vida saludables.
  • “Parlem de salut. Espai intercultural de diàleg”: espai de trobada entre professionals sanitaris i persones de comunitats culturalment diverses per promoure la salut en 10 sessions de periodicitat quinzenal.
  • Referents Comunitàries de Salut: projecte per potenciar els vincles amb la ciutadania culturalment diversa a partir de diverses iniciatives (individuals o grupals) que promoguin la salut i l’accés als actius de salut del barri.
  • “Mou-te per la teva salut. Fem comunitat!”: iniciativa proposada per donar resposta, per una banda, a la demanda de dones per fer activitat física no mixta (recollida en el marc de la Taula Raval Dona davant la falta de places en el grup d’activitat física promogut per la Taula) i per l’altra, davant la preocupació pel sobrepès, l'obesitat i la manca d’activitat física en la primera infància identificada principalment des de la Línia Pediàtrica de Drassanes. La proposta es va construir amb diferents agents del barri i l’Associació Esportiva Ciutat Vella, i es posarà en marxa amb el suport del Pla de Barris.
  • "Cuina la teva salut": xerrades de nutrició culturalment adaptades, tallers teòrics-pràctics de cuina i participació en esdeveniments comunitaris per promoure l’alimentació saludable i sostenible.

Eixos transversals:

Enfortiment d’una xarxa de cures: existeixen diferents accions que, pel seus objectius, suposen un espai de cura per a les participants: el Parlem de Salut, l’Escola de Salut, les Referents Comunitàries de Salut o la nova iniciativa de “Mou-te per la teva salut”. Pel que fa ala cura dels i les professionals, s’han explorat opcions davant la identificació d’un malestar emocional expressat per elles, que va ser recollit durant l’actualització del diagnòstic realitzat després del confinament. Es van buscar recursos que poguessin donar resposta a la demanda i la Fundació Galatea va oferir el seus serveis en el marc de la Comissió de Salut Comunitària, tant per entitats i associacions, com per serveis i centres de l’administració publica vinculats a l’àmbit de Salut Comunitària del Raval.

Promoció d’iniciatives intergeneracionals: espais de relació i d’intercanvi intergeneracional i coneixement mutu. Es potencien accions amb diversos col·lectius fora de l’Escola de Salut o amb persones de l’Escola de Salut i altres col·lectius. Com a acció transversal, es vincula a altres activitats existents en funció de la població a qui va destinada i a l’acció concreta.

Promoció de l’alimentació saludable i sostenible: l’acció per la promoció de l’alimentació saludable i sostenible està pensada com a intervenció transversal a les iniciatives que es duen a terme en el marc del Pla d’Acció, així com noves oportunitats que puguin sorgir.

Video