Inici » Projectes » Salut Comunitària
Salut Comunitària

Salut Comunitària

Des de la Fundació Tot Raval, conjuntament amb un grup de representants d’entitats, administracions públiques, professionals i veïns/es del Raval, treballem per promoure i millorar la salut al barri a partir de l’acció comunitària, considerant la diversitat de la seva població,  així com les seves necessitats i fortaleses.

L'inici del treball conjunt per la salut comunitària al Raval va començar al setembre del 2010, a partir del Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) finançat per l'Obra Social “la Caixa” i de l'inici del programa “Salut als Barris” que porta l'Agència de Salut Pública de Barcelona en el marc del Raval com un dels barris beneficiaris de la “Llei de Barris”.

Volem que aquesta web esdevingui un element clau per promoure la salut optimitzant els recursos de salut del barri; així com un puntal per a la promoció de la participació i la vinculació, tant de professionals com de la ciutadania, en el procés de salut comunitària.

Comissió de Salut Comunitària

La Comissió de Salut Comunitària, dinamitzada per la Fundació Tot Raval, és un espai de trobada, diàleg i treball conjunt entre diferents agents del territori, amb la finalitat de promoure esforços des de la comunitat per augmentar el control sobre els determinants de la salut al Raval. Es reuneix cada tres mesos i està formada per més de quaranta recursos públics i privats diversos; entre ells, recursos sanitaris, socials, esportius, educatius, de lleure, equipaments municipals de gent gran, serveis d’atenció a col·lectius vulnerables, etc.

Participants

8 departaments de l’administració pública (Districte de Ciutat Vella, Direcció de Programes de Salut del Ajuntament de Barcelona, Consorci Sanitari de Barcelona, Agència de Salut Pública de Barcelona, Institut Municipal de Serveis Socials de Ciutat Vella, Pla de Barris Raval Sud - Gòtic Sud, Institut Català de la Salut, Departament D'Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona) i Fundació Tot Raval.

Fundació Tot Raval, Districte de Ciutat Vella, Foment de Ciutat i Departament D'Acció Comunitària (Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i transparència) de l’Ajuntament de Barcelona.

Agencia ÀBITS, Àmbit Prevenció, Associació Estel Tapia, Associació Aspanias, Associació Sociocultural Radio Nikosia, Casal dels Infants, Casal Municipal de Gent Gran Josep Tarradellas, Casal Municipal de Gent Gran Trueta, Centre d'Atenció i Seguiment Lluís Companys, Centre d’Atenció Primària Raval Nord (Lluis Sayé), Centre d’Atenció Primària Raval Sud (Drassanes), Centre Esportiu Municipal Can Ricart, Centre Esportiu Municipal Frontó Colom, Centre de dia El Mil·lenari, Centre d’Informació i Assessorament per a Joves (CIAJ), Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats (CJAS), Centre de Salut Mental d’Adults (CSM) de Ciutat Vella, Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), Centre de Serveis Socials Raval Nord, Centre de Serveis Socials Raval Sud, Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat (CJAS), Creu Roja, Departament d’Acció Comunitària, Districte de Ciutat Vella, Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) Raval Nord, Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) Raval Sud, Equip de Salut Comunitària de Ciutat Vella de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, Equip de Salut Mental per a les persones Sense Sostre (ESMESS),  Equip de Treball Immigració i Salut (ETIS) de la Unitat de Malalties Tropicals i Salut Internacional, Fundació Escó, Fundació Tot Raval, Habitatge adaptat per a la Gent Gran Reina Amàlia, Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, Línia Pediàtrica de Drassanes, Pla de Barris Raval Sud - Gòtic Sud, Programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR), Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD), Raval Evolution, SATMI (Programa Atenció a la Salut Mental de les persones Immigrades), Servei de Rehabilitació Comunitària de Ciutat Vella, Sida Studi, Taller Sant Jordi.

La Comissió de Salut Comunitària al Raval es divideix en 3 subcomissions de treball, que faciliten la reflexió, concreció, disseny i implementació de les accions.

Subcomissió de salut mental i addiccions on es promou  la salut mental al barri del Raval, a través de l’enfortiment de capacitats individuals i col·lectives, des d'una perspectiva de gènere, intercultural i comunitària, així com l’optimització dels recursos disponibles. Treballa per a la reducció de l’estigma i l’autoestigma que genera la malaltia mental, per a la potenciació de xarxes de relació i per l’enfortiment de les capacitats individuals i d’autocura.

Associació Aspanias, Associació Sociocultural Radio Nikosia, Asocciació Estel Tapia, Centre d'Atenció i Seguiment Lluís Companys,Centre Esportiu Municipal del Raval Can Ricart, Centre d’Atenció Primària Raval Sud (Drassanes), Centre d’Atenció Primària Raval Nord (Lluis Sayé), Centre de Salut Mental d’Adults (CSM) de Ciutat Vella, Centre de Salut Mental Infantil i Jjuvenil (CSMIJ) de Ciutat Vella, Centre de Serveis Socials Raval Nord, Centre de Serveis Socials Raval Sud,  Districte Ciutat Vella, Equip Salut Comunitària de Ciutat Vella de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, Equip d'Atenció a l’ Infància i Adolescència (EAIA) Raval Nord, Equip d'Atenció a l’ Infància i Adolescència (EAIA) Raval Sud, Equip de Salut Mental per a les persones Sense Sostre (ESMESS), Fundació Àmbit Prevenció, Fundació Escó, Institut de Municipal Discapacitats (IMD), Línia Pediàtrica Drassanes,  Pla de Barris Raval Sud - Gòtic Sud, Raval Evolution, SATMI (Programa Atenció a la Salut Mental de les persones Immigrades), Servei de Rehabilitació Comunitària de Ciutat Vella.

Subcomissió de salut afectiva-sexual i reproductiva, des d’on s’impulsen accions per a la prevenció d’Infeccions de Transmissió Sexual (ITSs), per a la reducció de l'embaràs no desitjat i l’afavoriment a l'accés dels recursos públics de salut reproductiva, des d’una perspectiva de gènere i intercultural.

(actualment en revisió)

Agència ABITS, Associació Candela, Associació Salut i Família, Associació Ciutadana Antisida de Catalunya (ACASC), Associació Estel Tapia, Centre d’Atenció Primària Raval Nord (Lluis Sayé), Centre d’Atenció Primària Raval Sud (Drassanes), Centre de Serveis Socials Raval Nord, Centre de Serveis Socials Raval Sud, Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat (CJAS), Equip de Salut Comunitària de Ciutat Vella de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, Equip de Treball Immigració i Salut (ETIS) de la Unitat de Malalties Tropicals i Salut Internacional, Línia Pediàtrica de Drassanes, Programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR), Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD), Sida Studi.

Subcomissió d’envelliment saludable, focalitzada en la reducció de l’aïllament de la gent gran, l’autonomia, la promoció de la salut, l’autocura  i l’enfortiment de les seves xarxes veïnals, socials i comunitàries, a través de la creació d’espais de relació.

Assoc. de Dones SURT, Casal Municipal del Gent Gran Tarradellas, Casal Municipal del Gent Gran Trueta, Centre d’Atenció Primària Raval Nord (Lluis Sayé), Centre d’Atenció Primària Raval Sud (Drassanes), Centre de Serveis Socials Raval Nord, Centre de Serveis Socials Raval Sud, Centre de Dia El Mil·lenari, Districte Ciutat Vella, Creu Roja,  Districte Ciutat Vella, Equip de Salut Comunitària de Ciutat Vella (Agència de Salut Pública de Barcelona), Espai de la Vida Quotidiana, Habitatge adaptat per a la Gent Gran Reina Amàlia I i II, Pla de Barris Raval Sud - Gòtic Sud, Projecte d'Acompanyament i Prevenció de la Solitud (PAPS).

Escola de Salut de Gent Gran del Raval- Trobades intergeneracionals

Projecte impulsat per:

logos_salut_comunitariaok_oct18.jpg


Actualitat