Dones

Inici » Destintaris » Dones

Grup coral que fomenta la participació de les mares en el projecte de Xamfrà a la coral. Es crea una relació cordial entre les persones que formen la Coral mitjançant el cant en comú. Conjuntament am la Fundació Scot.

Coneixements bàsics per poder accedir a cursos de reconeixement oficial que afavoreixin la inserció laboral de la dona (tècniques de condicionament de l’habitatge, cuina, nutrició i economia familiar)

Clases de Català i castellà; instruments bàsics per a la comunicació i la integració.

Temàtica 
Àmbits 
Destinataris/es 

Equip de basquet i competicions que reforcen la cohesió social i la integració.

Ensenyament d’informàtica i noves tecnologies per a dones

S’orienten a educar el temps de lleure, a fomentar la convivència i l’amistat entre nenes de diferents cultures i procedències, i a desenvolupar habilitats i capacitats artístiques, musicals, psicomotrius, etc.: manualitats, informàtica, teatre o cuina, per exemple.

A través d’un sistema tutorial individual s’ofereix un seguiment acadèmic a cada estudiant i el suport necessari per superar els estudis (especialment l’ESO). Es treballa comptant amb la col·laboració dels pares i en contacte amb l’escola. Es fomenten també els hàbits que ajuden al desenvolupament i la maduració personals i els valors de la convivència.

Pàgines