Inici » Projectes » Salut Comunitària » Línies i Accions (antigues)
Salut Comunitària

Línies i Accions (antigues)

LÍNIES I ACCIONS

El procés de Salut Comunitària al Raval es desenvolupa principalment a partir de 3 línies estratègiques (salut mental i addiccions, salut afectiva-sexual i reproductiva i envelliment saludable) sorgides d'un diagnòstic participatiu de les necessitats prioritzades per més de 300 professionals i 100 veïns/es del barri i recollides en la Monografia comunitària “La Salut al Raval. Una mirada des del propi barri”.

Subcomissió de salut mental i addiccions, promoció de la salut mental a través de l'enfortiment de capacitats individuals i col·lectives, des d’una perspectiva intercultural i comunitària, així com l’optimització de recursos socials i sanitaris, d'accés, continuïtat  i seguiment. Es creen espais de relació i participació de persones afectades per un trastorn mental i les seves famílies i accions per contribuir a la reducció del estigma i autoestima d’aquest col·lectiu.

Accions anteriors:

 • Jornades contra l'Estigma i Salut Mental (2014), per generar un espai de diàleg horitzontal entre professionals, persones amb diagnòstic de trastorn mental i les seves famílies, i generar propostes d’acció per a la reducció de l’estigma/autoestigma d’aquest col·lectiu. Definició conjunta de propostes d’acció (amb usuaris/es i professionals) i priorització d’accions futures. Programa.
 • Exposició fotogràfica col·lectiva “Caminem Junts” (2015/2016), generació d’espais de relació amb persones amb trastorn mental i reducció de l’estigma del col·lectiu, a partir de l’Exposició. L’acció realitzada mitjançant la fotografia va permetre als participants treballar l’expressió i la creativitat , i a la vegada, incentivar l’intercanvi i l’establiment de noves relacions entre els i les usuaris/es i els agents participants. Realització de tres trobades prèvies per tal de treballar sobre el contingut de l’exposició, amb persones amb trastorn mental, usuàries del Centre de Dia de Ciutat Vella, SAPS Creu Roja, Fundació  Àmbit prevenció i Associació Estel Tàpia. Primera edicióSegona edició.
 • Espai de trobada amb els cossos de seguretat (2015) (Mossos d’Esquadra i Guardia Urbana de Barcelona), a partir d’una demanda de professionals i persones afectades per un trastorn. Espai de relació entre agents diversos amb l’objectiu de conèixer els recursos del territori, comprendre les necessitats diverses i poder actuar de manera més efectiva, articulada i equitativa en cada una de les situacions. Sensibilització respecte al que suposa per a les persones i famílies d’afectats , una intervenció en una situació de crisis. 
 • Espai d’autocura per a dones cuidadores (2015), adreçat a dones cuidadores de persones dependents (amb trastorns mentals, gent gran, nens/es, persones amb discapacitat, etc.) derivades per diferents recursos de la comissió de salut; a partir d’un taller de Ioga i un taller psico-corporal impartit per Teràpia a l’abast. Mitjançant aquest espai es van enfortir i ampliar les relacions i es va crear un espai de confiança i seguretat entre dones. La majoria de dones que van participar expressen una alta motivació i una voluntat de voler donar continuïtat a un espai com a tal.
 • Formacions per a professionals (2016), en matèries com la transformació de conflictes, l’accés a la targeta sanitària i els recursos comunitaris, gestió de l’estrès, o les relacions afectives i sexuals de les persones amb diversitat funcional.
 • Activitat musical d’oci inclusiu “Raval Evolution” (2016-2017) Tallers de música i expressió corporal adreçats a persones de diversos col·lectius, amb una vocació inclusiva.
 • “Connexions”. Experiència d’Aprenentatge i Servei entre alumnes de l’escola Massana i persones amb trastorn mental i/o consumidores de substàncies (novembre 2017) En el marc del Festival de cultura Raval(s) 2017, activitat-procés d’acostament de l’art a persones i col·lectius diversos, des d’una mirada feminista, amb la intenció de generar espais inclusius i creatius.
 • Coneixement dels recursos del barri relacionats amb la salut mental i addiccions (des de 2015), Rutes per conèixer i afavorir l'articulació / coordinació de 5 recursos vinculats a la salut mental de la població del Raval. Visites a centres/serveis/entitats: SAPS Creu Roja; Àmbit Prevenció; Assoc. Estel Tàpia, Fundació Escó, Àrea Bàsica Policial de Ciutat Vella, Centre de Salut Mental de Ciutat Vella, etc.

Subcomissió de salut afectiva-sexual i reproductiva, ​vetllant per l'equitat de gènere en les relacions, des d'una perspectiva intercultural i afavorint habilitats psicosocials que promoguin acciones positives per a la salut. 

Accions anteriors:

Subcomissió d'envelliment saludable, afavorint l'autonomia, l’autocura i les relacions amb xarxes veïnals, socials i comunitàries, amb especial atenció a les persones més vulnerables.

Accions anteriors

Coneixement dels recursos existents al barri, de les diverses comunitats i els seus habitants

Accions anteriors:

Promoció de la participació intercultural a l’àmbit de salut

Accions anteriors:

 • Col·loquis de salut amb ciutadania culturalment diversa (des d’abril 2017) Posada en comú d’experiències per identificar les seves inquietuds i motivacions en salut, establir relacions i identificar agents clau. Es va utilitzar una metodologia qualitativa, basada en la investigació participativa i en la escolta, principalment a través d’ audicions o col·loquis, tant individuals com grupals. Es van realitzar 30 Col·loquis (18 individuals y 12 grupals), que van comptar amb 115 participants (83 veïnes i 15 veïns), 57 de Àsia Meridional, 43 de Marroc. 12 mediadors/es i figures intermediàries i 5 professionals.

Altres accions de promoció de la salut, per promoure hàbits saludables i habilitats per la autocura de la població general, cuidadors/es i professionals del barri, des dels diferents recursos, esdeveniments, espais i xarxes de relació i de treball.

Accions anteriors:

 • Dinamització de les Motxilles de salut i lectura (2013-2016) La Xarxa de Lectura va col·laborar amb el projecte ICI en l’elaboració i dinamització de les motxilles de salut, una eina educativa que permet treballar temàtiques d’interès amb els infants de 4 a 8 anys, alhora que s’estimula la lectura. Les motxilles estan en préstec a la biblioteca i es crea una dinàmica perquè les entitats dinamitzin aquestes motxilles. A l’actualitat, hi ha un total de sis motxilles de lectura, incloent les de salut (3 d'interculturalitat, 1 d'emocions, 1 de gènere i coeducació, i 1 hàbits saludables).
 • Ravalstoltada “SalutAccions” (2014) La festa de Carnestoltes del barri del Raval és una activitat comunitària organitzada pel Districte de Ciutat Vella i el projecte Barri Educador del Casal dels Infants per a l’acció social als barris, amb la participació de més de 35 organitzacions veïnals, socials i culturals del Raval. L’any 2014 la temàtica, les disfresses de les comparses i la festa van girar entorn de la salut, sota el lema: “SalutAccions” (Veure les fotografies)