Educatiu

Territorial d'Òmnium Cultural a Ciutat Vella. Treballa en les línies d’actuació d’Òmnium: llengua, cultura, país, amb un pes important de l’educació i la cohesió social. Òmnium Ciutat Vella aplica...

L'objectiu d'Eamiss és donar a conèixer tots els recursos i serveis locals, provincials i estatals a tota la comunitat filipina de Catalunya, minimitzant les barreres idiomàtiques mitjançant la...

La Fundació té com a missió millorar la qualitat de vida i fomentar l’autonomia de les persones en risc d’exclusió, tot respectant llurs opcions i estils de vida, defensar-ne la dignitat i...

- Escola concertada d’ESO des del 1996. Ofereix un espai de relació, d'intercomunicació, de convivència i d'aprenentatge i treballa per una atenció individualitzada, amb 12 alumnes per curs (6 per...

El Raval s'ha caracteritzat històricament pel seu dinamisme i capacitat associativa i actualment torna donar resposta mitjançant grups i col·lectius als molts i complexos problemes existents...

BarcelonActua neix al Desembre de 2011 com a conseqüència d'una forta crisi econòmica. Aquesta va suposar un crit d'atenció respecte a la necessitat que la societat civil assumís la seva parcel·la...

L'institut Milà i Fontanals, situat al barri del Raval, districte de Ciutat Vella, és un institut públic que imparteix estudis d'ESO i Batxillerat. El PEC aposta per la convivència, la relació...

L’escola Mossèn Jacint Verdaguer és un centre de dues línies: 6 unitats d’educació Infantil i 12 de primària. L’alumnat de la nostra escola prové de famílies amb orígens molt diversos, en aquests...

L' associació DARNA, al Raval, sorgeix des de la iniciativa ciutadana per fomentar la convivència intercultural, les bones relacions veïnals entre els diferents col.lectius del barri, l'...

Som una fundació privada independent i sense ànim de lucre de caràcter solidari, social i cultural. Mitjançant els nostres projectes ajudem a millor la qualitat de vida de les persones de...

Pàgines