Salut Comunitària

Programa SAVA

Inici » Salut Comunitaria » Programa SAVA

Servei d’ajuda a la vida autònoma. S’acompanya i es dóna suport als processos d’autonomia de persones que viuen amb VIH/Sida. Aquest suport garanteix un monitoratge individualitzat que, mitjançant un acompanyament socioeducatiu i emocional a la persona, permeti reforçar tot el procés de recerca d’habitatge en les diferents modalitats: – Retorn a pis familiar, habitatge de lloguer, promoure unitats de convivència entre companys/es, habitació en pis compartit. – Facilitar mantenir-se autònoms/mes en la seva vida diària (organització i planificació de la llar, gestió econòmica, resolució de conflictes de convivència, etc.). – Donar suport psicoafectiu. – Afavorir la inserció social i laboral mitjançant la proposta d’activitats ocupacionals i formatives, i la vinculació amb la comunitat (oci, sentit de pertinença, etc.). – Supervisar l’estat de salut i el seguiment mèdic. El suport inicial i bàsic és poder disposar d’un habitatge i, a la vegada, ésser acompanyat/ada en aquesta fase de molta més autonomia personal. D’altra banda, el SAVA està obert a persones que no estiguin assistides a dispositius residencials, i que quan demanen atenció i suport social, o hi hagi risc d’exclusió social, puguin ser ateses directament des d’aquesta modalitat de servei si els professionals de la xarxa ho valoren escaient.

Àmbit d'actuació 
Adreça 
Carrer de Sant Rafael, 16
8001 Barcelona
Telèfon 
93 317 70 59
Correu electrònic