Inici » Projectes » Grup d'Educació Comunitària » Projectes anteriors

Projectes anteriors

2019
Durant el curs 2018-2019, el Grup d'Educació Comunitària del Raval ha realitzat les següents accions: Presentació de Bones Pràctiques en acompanyament educatiu al Raval . Prova Pilot del projecte Enfortim Famílies . Subcomissió Contra la Segregació Educativa al Raval . Participació en Consells...Llegir més
2017
El Grup d’Educació Comunitària de la Fundació Tot Raval i la Fundació Jaume Bofill s’han aliat per convertir el Raval en un nou laboratori d’innovació educativa focalitzat en generar solucions i projectes a reptes educatius locals a través de la metodologia de la hackató . A través d'aquesta...Llegir més
Antecedents
2017
Aquest diagnòstic té en compte el treball previ realitzat al barri pel que fa a processos educatius i comunitaris que s'han considerat més rellevants per a la temàtica objecte d’estudi, així com la proposta de l’administració local a partir dels seus plans en matèria d’educació: - La diagnosi pren...Llegir més
2017
Existeix una preocupació bàsica i compartida que fa referència a que al Raval s’identifiquen processos de segregació i de desigualtat social i econòmica (1) que tenen una repercussió directa en l’èxit escolar de l’alumnat del barri. El 90% de l’alumnat dels centres educatius procedeix de famílies...Llegir més
2017
Per al desenvolupament d’aquest projecte s’ha construït una metodologia específica de recerca/acció, partint d’un marc teòric plantejat i dels recursos existents al territori. Per tal de concretar l’estudi i responent a la pregunta "Què volem saber com a comunitat educativa?" es va realitzar un...Llegir més
2017
El resultat del treball del Grup d'Educació del Raval durant el curs 2016-17, centrat en el desenvolupament d'un procés participatiu per detectar necessitats entorn a l'abandonament escolar prematur i la participació de les famílies en l’educació va donar com a fruit el Diagnòstic de l'Educació al...Llegir més
2017
Abandonament Escolar Prematur: Tarabini, A., Curran, M., Montes, A. y Parcerisa, LL.(2015) La vinculación escolar como antídoto del abandono escolar prematuro: explorando el papel del habitus institucional. En: Tarabini, A. y Rambla, X (ed). ¿De nuevo con el abandono escolar? Un análisis de...Llegir més