Què fem

Inici » Què fem

Àmbits transversals

De manera transversal, a través dels diferents àmbits en els quals treballem, realitzem accions dirigides a la promoció i el foment de la responsabilitat social, la convivència intercultural i la participació associativa al barri.

Treballem per promoure la participació comunitària i l’associacionisme, que inclou fomentar i donar suport a la xarxa veïnal i a l’associacionisme en general, i donar serveis al creixement i desenv

Treballem a través de l’acció comunitària per al foment d’una convivència intercultural al barri, a partir de processos de diagnosi col·lectiva i del coneixement del territori, promovent respostes

Promovem el Raval com a Territori Socialment Responsable (TSR) (*) mitjançant l’acció comunitària de les entitats socials, institucions culturals, empreses, el comerç i la ciutadania que actuen al

Àmbits específics

Els nostres àmbits d’actuació abracen la cultura, l’educació, el foment d’oportunitats laborals, la salut comunitària, la interculturalitat i el foment de la participació, unint sensibilitats per un objectiu comú.

Treballem per millorar la salut de la població del Raval, incrementant el control de la comunitat sobre els factors que l'afecten, a partir d’un procés compartit amb els diferents agents del territ

Acompanyem persones en risc o situació d’exclusió en la cerca d’oportunitats formatives i laborals, gràcies al treball en xarxa amb les entitats sociolaborals i el teixit empresarial del barri.

Fomentem que les entitats culturals, educatives, socials i veïns i veïnes treballin per a la cohesió social a través de l’intercanvi cultural, la creativitat i l’expressió artística, a través d’acc

Donem suport a la millora de la qualitat educativa mitjançant projectes, eines i recursos innovadors, treballant amb escoles i espais d’educació no formal per a la igualtat d’oportunitats per a tot