Materials

Materials

Mapa dels 11 espais socioeducatius del Raval que recull els objectius i les principals línies de treball de cadascun d'ells. S'hi troben des d'espais d'atenció a infants i famílies o a jovent, fins d'inserció laboral o de salut mental.

Recull de materials elaborats en el marc de la Jornada sobre educació i salut mental realitzada el 4 d’octubre de 2023, impulsada des de la comissió de treball sobre educació i benestar emocional. Entre d'altres s'hi recullen els recursos específics de salut mental existents al territori, així com recursos i procediments per a l'articulació i el treball conjunt entre professionals de l’educació i de la salut. 

 

Fruit de la feina de la comissió de 'El joc de Llegir', des d'on es treballa amb l'objectiu de donar resposta a la millora de les competències lingüístiques entre infants, joves i persones adultes al barri, aquest document ofereix informació de 20 espais del Raval on el veïnat pot aprendre català, castellà, habilitats comunicatives i millora de les competències lingüístiques, entre d'altres.

 

 

Recull dels recursos digitals que ofereixen 14 entitats i serveis municipals del barri per tal de facilitar al veïnat la connectivitat, l’accés a dispositius i a coneixements tecnològics. S’hi pot trobar informació sobre punts d’accés wifi, llocs on trobar dispositius amb connexió a internet, així com serveis de manteniment i reparació de dispositius, entre d'altres.

Recull de 8 projectes de foment de les competències lingüístiques i del gust per la lectura al Raval creat des de la comissió de treball 'El Joc de llegir'.

Document fruit d'un procés participatiu impulsat des de la Fundació Tot Raval i els agents educatius del Raval amb l'objectiu d'identificar percepcions, necessitats, inquietuds, difcultats, potencialitats i oportunitats d'intervenció comunitària entorn a l'àmbit de l'educació, tant formal com no formal.