Salut Comunitària

Pont Jove

Inici » Salut Comunitaria » Pont Jove

Ofereix atenció assistencial i suport educatiu als joves tutelats i ex-tutelats per tal que en un futur proper puguin iniciar la seva vida autònoma amb els millors recursos personals i materials. Proporcionem un nucli temporal als joves acollits (pis o residència) i els donem assessorament i suport en el seu procés maduratiu. Acompanyem els joves en l’adquisició d’habilitats i actituds socials. Es tracta, en conjunt, d’acompanyar els joves en el seu creixement integral com a persones, perquè assoleixin autonomia social. Compten amb 3 tipologies de pisos: Pisos Assistits (els joves viuen sols i reben el suport educatiu d’un educador), Domus (Pisos de suport a l’autonomia, amb seguiment puntual cada setmana) i Espai Cabestany (Residència estudiantil per a 13 joves amb presència educativa constant)

Periodicitat 
Permanent (tot el curs)
Àmbit d'actuació 
Adreça 
Sant Antoni Abat, 61
08001 Barcelona
Telèfon 
93 441 64 06