Salut Comunitària

Consorci Educació de Barcelona

Inici » Entitats » Consorci Educació de Barcelona
TotRaval - Entitats

El Consorci d’Educació de Barcelona és un organisme creat pel Govern de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per gestionar de manera conjunta l’educació a la ciutat de Barcelona. El Consorci és fruit de la Carta municipal que va ser aprovada el 1988 pel Parlament de Catalunya, per unanimitat de tots els grups polítics. El Consorci té l’objectiu comú d’avançar cap a una gestió integrada de l’educació de la ciutat, sota els principis de proximitat i eficàcia, per millorar-ne els nivells d’excel·lència i d’equitat. Aposta per una escola inclusiva, que cerca la innovació i impulsa el treball en xarxa des de l’autonomia i l’optimització dels recursos públics. El Consorci és l’interlocutor únic dels centres educatius públics i privats concertats de la ciutat i també és la finestreta única per atendre les necessitats educatives les famílies.

Accions de l'entitat/assoc./centre/servei

Els centres educatius de la ciutat que vulguin millorar les seves biblioteques compten amb dues línies de suport: el programa de dinamització de la lectura promogut des dels Centres de Recursos Pedagògics (CRP) i el programa de biblioteca escolar “puntedu” del Departament d’Ensenyament que es convoca anualment.

Temàtica 
Destinataris/es 

El Pla Jove és un programa del Consorci d’Educació de Barcelona que ofereix suport als centres de secundària, als joves i les seves famílies en els moments de transició d’aquell alumnat que acaba l’Educació Secundària Obligatòria sense obtenir el graduat.

Un equip de tècnics del programa orienta sobre els itineraris formatius més adients per la transició al món laboral o el retorn al sistema educatiu reglat d’aquests joves.

Amb l’objectiu prioritari de reduir els nivells de fracàs actuals i assolir l’èxit escolar per a tothom, el Consorci d’Educació de Barcelona consolida el projecte Èxit i li dóna la consideració de programa.

Això suposa seguir desenvolupant les metodologies que s’han anat experimentant al llarg d’aquest anys, formalitzant-les i sistematitzant-les i ampliar l’abast del programa, donant accés a tots aquells centres que hi estiguin interessats.

Diversificació curricular i atenció a les diversitats. Actuació compartida amb Institut Miquel Tarradell i Consorci d'Educació. VEURE FITXA IMPULSEM

Àmbit d'actuació 
Adreça 
Plaça d'Urquinaona, 6
8010 Barcelona
Telèfon 
93 551 10 00
Correu electrònic