Professionals o tècnics

Inici » Destintaris » Professionals o tècnics

Recerca mitjançant metodologies quantitativa, qualitativa i recerca acció-participativa (IAP), Investigacions aplicades i orientades a les disciplines d’economia, sociologia i sostenibilitat., Avaluacions externes de programes d’iniciativa pública o privada: avaluacions de sostenibilitat, avaluació de programes, serveis i polítiques públiques.

Organització de cursos, tallers, seminaris i jornades. Formació i capacitació de professionals en actiu. Formació adaptada a entitats i administracions públiques.

Es realitzen tallers oberts a la comunitat des del Centre Cívic Convent de Sant Agustí: Arts plàstiques, Teatre i arts escèniques, Ioga, Música, Periodisme escrit, Cuina, Veu i percussió, Balls de saló, Cinefòrum, etc. Són tallers amb una predisposició sensible cap a les persones amb problemes de salut mental i oberts al barri, coordinats per professionals de cada disciplina i en xarxa amb altres entitats.

Promoció de la participació de les dones mitjançant sortides i visites, trobades, intercanvis i presència a espais de participació formal i informal (Consell de Dones, Raval Dona i Tot Raval).

Pàgines