Salut Comunitària

Estudis i investigacions

Inici » Salut Comunitaria » Estudis i investigacions

Recerca mitjançant metodologies quantitativa, qualitativa i recerca acció-participativa (IAP), Investigacions aplicades i orientades a les disciplines d’economia, sociologia i sostenibilitat., Avaluacions externes de programes d’iniciativa pública o privada: avaluacions de sostenibilitat, avaluació de programes, serveis i polítiques públiques.

Temàtica 
Periodicitat 
Temporal (alguns mesos)
Àmbit d'actuació 
Adreça