Professionals o tècnics

Inici » Destintaris » Professionals o tècnics

Les accions formatives i de sensibilització que es desenvolupen estan orientades a la prevenció de les violències de gènere. Aquestes van dirigides a la comunitat educativa, a professionals, personal tècnic, entitats i les dones.

Pàgines