Prova Pilot del projecte Enfortim Famílies

Des del mes de setembre del 2018, la Fundació Servei Solidari, per encàrrec del Grup d’Educació, ha endegat la prova pilot del projecte que l’equip Con-net va definir en el procés de creació de solucions EDhack Raval. El projecte té com a objectiu enfortir la comunitat mitjançant una xarxa de famílies. L'escola i la resta d'agents socioeducatius del barri actúen com a detector de famílies a connectar i les ‘motor’ (famílies connectades amb l'entorn i el teixit de barri, exemple d'èxit educatiu) Alhora, s’empodera a les famílies motor perquè connectin amb les altres famílies i les empoderin.
Es va fer una programació que anava de setembre a abril i que tenia diverses fases previstes de difusió de la proposta entre: famílies i joves ‘àncora’ i ‘horitzó’, selecció de famílies i joves, formació de famílies i joves ‘àncora’, creació de tàndems, seguiment i suport dels acompanyaments, etc.