Subcomissió Contra la Segregació Educativa al Raval

El mes de març de 2019, el Grup d’Educació Comunitària del Raval s’adhereix al Pacte contra la segregació escolar a Catalunya, impulsat des de la Sindicatura de Greuges de Catalunya i que preveu, en un termini de quatre anys, incorporar 30 actuacions i 189 mesures concretes acordades per les entitats signants.

El Grup d'Educació Comunitària del Raval forma part de la comissió de seguiment de la implementació de mesures per afavorir l’equitat en educació a Catalunya i participa en la subcomissió sobre règims d’admissió. Per fer efectiu aquest treball i alhora fer seguiment del Pla de xoc contra la segregació escolar i impulsar iniciatives al barri per afavorir l'augment d'espais educatius no segregats, el mes d'abril de 2019 es crea una Subcomissió contra la Segregació Educativa al Raval, que es reunirà periòdicament. La participació és oberta a famílies, veïnat, professorat, i totes aquelles persones interessades en acabar amb la segregació educativa al barri. Si t'interessa rebre més informació, contacta amb [email protected].