Social

Inici » Ambit Tematic General Salut Comunitaria » Social

Diari de publicació quinzenal adreçat a públic sud-asiàtic. Informa sobre notícies del país d'origen i notícies diverses (llei d'estrangeria, etc.) per a persones d'origen estranger que viuen al Raval. Està en format imprès i digital.

Promoció de la participació de les dones mitjançant sortides i visites, trobades, intercanvis i presència a espais de participació formal i informal (Consell de Dones, Raval Dona i Tot Raval).

Programa d'acollida adreçat a dones nouvingudes. Consisteix en la informació, detecció de necessitats, acompanyament i derivació a altres serveis i entitats.

Recaudació de fonsadreçat a un programa de visita a malalts i repartició de diferents materials i menjars. Es reaprteix a cases i hospitals. Es realitza durant el mes d'abril.

Temàtica 
Destinataris/es 

Trobada de la comunitat filiipina per a fer un homenate a la gent gran. Es realitza cada 4 anys.

Excursions a diferents llocs de Catalunya per contribuir al coneixement de l'entorn.

El Centre de Treball Estel Tàpia és un recurs laboral textil per a persones amb discapacitat reconeguda. Es treballa per a dissenyadors emergents així com per a empreses que volen reutilitzar les seves banderoles publicitàries o roll-ups, transformant-les en productes de caire corporatiu.

El Projecte Endavant - Aula Formativa és un programa pel qual, mitjançant una sèrie de mòduls, les persones que hi participen adquireixen una sèrie de coneixements i habilitats que els ajudaran a mantenir un lloc de feina tan bon punt sorgeixi l’oportunitat.

Fruit de la dicultat d'educar als fills que han viscut els procés migratori i que conviuen amb diferencies culturals es realitzen xerrades i sessions de mediació familiar.

Pàgines