Social

Inici » Ambit Tematic General Salut Comunitaria » Social

Ofereix a joves estudiants un pis d’acollida amb el suport d’un grup de voluntaris per a la gestió del dia a dia.

El programa de mentoria ofereix a cada jove una persona voluntària que l’acompanya en el seu procés d’’emancipació. El programa de seguiment dóna suport específic en qüestions relacionades amb l'orientació formativa i laboral. El programa d’habitatge compta amb diverses places i amb el suport d'una educadora, en conveni amb el Departament de Benestar Social i Família.

Aula d'acollida, futbol, bàsquet, anglès, musical.

Té per objectiu que les famílies s'acostin a l'AMPA i a l'escola. Es realitzen diferents activitats, com tallers amb les famílies.

Futbol, bàsquet, patinatge, taller d’inclusió de dansa i expressió corporal

Facilitar a les persones d'origen estranger a llegir diferents informacions del seu interès (llibres o documents). S'han fet publicacions sobre drets i deures de les persones estrangeres.

Aquests premis volen posar en valor i reconèixer aquelles entitats que promouen el coneixement entre cultures, la Pau i la Integració. Es donen 10 premis en un acte públic.

Orientació comercial per obrir comerços (locutoris..). S'informa sobre les lleis i dóna resposta a diferents preguntes. S'ha fet conjuntament amb la confederació de comerç.

Pàgines