Població en general/Veïnat/Persones adultes

El ballet TINKUNA del Centre Bolivià Català presenta en cada actuació una síntesi del folklore bolivià. El repertori inclou 32 balls.

Activitats i tallers pre laborals que ofereixen el desenvolupament d'habilitats de les persones del centre.

suport a associacions d'estudiants, consells escolars, assemblees de delegats/es i projectes de suport i campanyes específiques.

gestió de punts d'informació, PIDCES, centres de recursos associatius, espais joves, etc.

Activitats formatives als camp de l'educació, participació i joventut

Recerca mitjançant metodologies quantitativa, qualitativa i recerca acció-participativa (IAP), Investigacions aplicades i orientades a les disciplines d’economia, sociologia i sostenibilitat., Avaluacions externes de programes d’iniciativa pública o privada: avaluacions de sostenibilitat, avaluació de programes, serveis i polítiques públiques.

Pàgines