Activitats esportives de prevenció

Àmbit d'actuació 
Adreça 
Carrer De Sant Oleguer, 10
08001 Barcelona
Telèfon 
93 441 75 26
Correu electrònic