Lleure

Inici » Ambit Tematic » Lleure

Realització de tallers artístics (polseres, maquillatge, collage,etc.) en les diferents festes de barri.

El ballet TINKUNA del Centre Bolivià Català presenta en cada actuació una síntesi del folklore bolivià. El repertori inclou 32 balls.

Dirigit a l’estimulació global de les funcions a través de diferents activitats per mantenir l’autonomia personal, referent a la pròpia xarxa relacional de la persona atesa. Vida comunitària i integració. Fomentar la participació social de la persona atesa a la ciutat. Es treballen diferents aspects de la natura i el treball en equip.

Contacte permanent amb la xarxa de serveis socials i serveis comunitaris: sis, serveis socials de zona, albergs i recursos per a persones en situació de marginació i exclusió social i d'altres que donin suport als processos personals dels pacients (Saier, Consolats, teixit associacitiu,etc.,).

Pàgines