Lleure

Inici » Ambit Tematic » Lleure
Temàtica 
Àmbits 

Petanca, billar, jocs de taula, etc.

Aula oberta d'iniciació i suport en informàtica. Informàtica bàsica i avançada. Ordinadors amb connexió a Internet d'accés lliure als socis.

Temàtica 
Àmbits 

Balls amb música en viu o en disc i festes tradicionals.

Sardanes, Country, Sevillanes i Bollywood.

Activitats on hi ha implicades 2 o més entitats. Activitats intergeneracionals, interculturals, etc. Clubs de lectura, Teatre Tantarantana, Cuina, converses sobre salut.

Tall i confecció, puntes de coisí, flors amb mitges, patchwork, mitja, estany i vidre ratllat, pintura sobre roba, contrast pictoric, etc.

Grup de poesia, teatre, tardes de cinema, tarda lírica, teatre llegit, clubs de lectura, exposicions, etc.

Temàtica 
Àmbits 

Gimnàstica, tai-txi i moviment conscient.

Espai socioeducatiu per a adolescents on a través del reforç escolar, espais grupals educatius i espais de participació es realitza un acompanyament cap a un bon desenvolupament i a una estrada al món adult amb oportunitats.

L’objectiu general del projecte Vincles és disminuir les situacions de vulnerabilitat social de les dones amb infants menors de 3 anys en què la maternitat pot potenciar les situacions d’exclusió i/o risc social. Aquest servei intervé en 3 àrees; espais dona ( per al creixement personal i sociolaboral de les dones), espai Petita escola ( espai educatiu per als infants de 0 a 3 on es facilita un desenvolupament ajustat a l’etapa evolutiva ) i espai Compartit mare-fill ( espais de joc i tallers per a facilitar un vincle saludable).

Pàgines