Educatiu

Inici » Tipus de Projectes I Entitats » Educatiu

Els serveis educatius del Departament d'Ensenyament són òrgans de suport a la tasca docent del professorat i, en alguns casos, d’intervenció directa amb l’alumnat o d’assessorament a les famílies...

Els EAIA són els serveis socials especialitzats d’atenció a la infància i l’adolescència en risc greu o en situació de desemparament, així com a les seves famílies. Els EAIA són equips formats per...

Els EAIA serveis socials especialitzats d’atenció a la infància i l’adolescència en risc greu o en situació de desemparament, així com a les seves famílies. Els EAIA són equips formats per...

És un servei d'atenció precoç per a nens fins als 6 anys que presenten trastorns en el desenvolupament de qualsevol etiologia, i les seves famílies. Ofereixen un conjunt d'actuacions de caràcter...

Vol recuperar del fracàs escolar adolescents en situació d’alt risc d’exclusió social, tot orientant-los cap a la inserció laboral un cop acabats els quatre anys d’escolarització.“Projecte de...

Escola concertada, catalana, d'una sola línia, que pertany a la Fundació Educativa Vedruna. Amb una llarga tragectòria educativa al barri. Promou i educa en els valors cristians, amb una obertura...

El suport a la petita infància com un servei educatiu en què les relacions personals constitueixen un element fonamental a partir del contacte interpersonal, la convivència i la diversitat com a...

L’IES Milà i Fontanals és un centre d’ensenyament secundari, emmarcat en el sistema d’ensenyament públic català. En conseqüència, té un caràcter plural, laic i democràtic i ofereix un marc...

Son un centre de formació musical que ofereix un ensenyament actiu, obert a alumnes de totes les edats, nivells, aptituds, condicions i orígens. L’escola es caracteritza per la seva flexibilitat....

Els/les tècnics/ques del servei de Promoció i Suport de l'IMD als Districtes tenen la missió d’aplicar a nivell de Districte les línies de treball aprovades per l’IMD, a més de col.laborar i...

Pàgines