Persones amb malaltia mental

Inici » Destintaris » Persones amb malaltia mental

Realització d'activitats a través de programes funcionals que s’estableixen individualment mitjançant el PIRR (Pla Individual de Reinserció i Rehabilitació).

Taller per entitats que treballen en l'àmbit de la salut mental. Es treballa la socialització de les persones amb problemes de salut mental i discapacitats (persones estigmatitzades) a través de la construcció de titelles.

Pàgines