Sanitari

Inici » Ambit Tematic General Salut Comunitaria » Sanitari

El PPD parteix de les funcions preservades de l’usuari que s’articula al pla d’intervenció personalitzat. Vetlla per la integració de la persona en el seu entorn, partint de la seva realitat única i subjectiva i incidint en l’autonomia personal, millorar l’autoestima i la integració en l’entorn.

Consta de cinc unitats diferenciades:
- Rehabilitació de les activitats de la vida diària (AVC).
- Psicoestimulació.
- Suport a les famílies .
- Adaptació a l’entorn.
- Intervenció emotiva i conductual.

Programa dirigit a prevenir el deteriorament físic i funcional i potenciar les capacitats preservades, així com a rehabilitar determinades funcions que es valorin com a recuperables.

Facilitar i donar suport a les ABVD des del centre. Serveis de perruqueria, podologia i bugaderia, dutxes i higiene, Servei d'Infermeria / Educació per la salut, manutenció, activitats quotidianes motivant a realitzar totes aquelles activitats que encara són capaços de fer i que els ajuden a portar una vida plena i activa.

Pàgines