Sanitari

Inici » Ambit Tematic General Salut Comunitaria » Sanitari

Atenció sanitària integral a la persona al llarg de la seva vida, des d’una esfera biopsicosocial.

Atenció sanitària integral a la persona al llarg de la seva vida des d’una esfera biopsicosocial.

Centre de Reducció de Danys amb espai de venopunció assistida i espai d'inhalació assistida per tal d'afavorir la millora de les condicions sanitaries de la población a l’inici de tractament.

Contacte permanent amb entitats i recursos de la xarxa de drogues (altres cas, comunitats terapeutiques i unitats de desintoxicació) Xarxa assistencial de VIH, així com amb la de salut (hospitals, C.A.P, ASSIR, CSMA, etc.,)

Centre de tractament integral a les drogodependències. Servei sociosanitari, atenció sanitaria, social, psicològica i suport educatiu.

Realització d'activitats a través de programes funcionals que s’estableixen individualment mitjançant el PIRR (Pla Individual de Reinserció i Rehabilitació).

L’objectiu general del projecte Vincles és disminuir les situacions de vulnerabilitat social de les dones amb infants menors de 3 anys en què la maternitat pot potenciar les situacions d’exclusió i/o risc social. Aquest servei intervé en 3 àrees; espais dona ( per al creixement personal i sociolaboral de les dones), espai Petita escola ( espai educatiu per als infants de 0 a 3 on es facilita un desenvolupament ajustat a l’etapa evolutiva ) i espai Compartit mare-fill ( espais de joc i tallers per a facilitar un vincle saludable).

Una cita anual, tant per al públic amant de les lletres i especialment la poesia, com per a un públic general que vol descobrir i apropar-se a una activitat literària que té la calidesa de ser un homenatge al poeta Salvador Iborra.

Taller per entitats que treballen en l'àmbit de la salut mental. Es treballa la socialització de les persones amb problemes de salut mental i discapacitats (persones estigmatitzades) a través de la construcció de titelles.

Pàgines