Laboral

Inici » Ambit Tematic General Salut Comunitaria » Laboral

Servei d’orientació que té com a objectiu proporcionar l’assessorament i informació necesària en aquest àmbit a ciutadans estrangers i a altres agents i/o professionals implicats en les tasques d’atenció i acollida a població immigrada.

Àmbit d'estrangeria i immigració. Eines Social media. Eines per a l'orientació laboral. Interculturalitat/diversitat. Programes europeus. Gestió de les emocions.

Temàtica 
Destinataris/es 

Accions formatives de caire laboral per a la millora de les competències transversals i de les competències d'accés a l'ocupació. Alfabetització digital.

Temàtica 
Destinataris/es 

Mediació laboral entre usuaris i empreses per a la seva inserció directa

Servei d'informació, orientació, assessorament, mediació i formació sobre els recursos de l'entorn: laborals, formatius, educatius, sanitaris, administratius i socials.

Pretén millorar la cohesió social entre els alumnes de diferents etapes del centre, motivar a l'alumnat a continuar els seus estudis i prevenir l'abandonament a partir del testimoni i experiència d'ex alumnes; apropar a l'alumnat de cicles formatius a la realitat del món laboral a partir del testimoni i experiència de professionals sociosanitari i educatiu; millorar la relació entre el centre i les empreses col.laboradores en la formació de centres de treball

Temàtica 
Destinataris/es 

Actuació compartida amb Institut Miquel Tarradell i Consorci d'Educació. VEURE FITXA IMPULSEM. Mesura educativa que pretén donar resposta a les necessitats educatives de l'alumnat que té especials dificultats per seguir el curriculum ordinari. Consisteix en la planificació d'accions coordinades de caràcter professionalitzador i es porta a terme en col.laboració amb entitats del barri.

Formació de certificat de professionalitat de nivell 2 en fusteria per a persones aturades. Fabricació semiindustrial de fusteria i mobles.

Pàgines