Salut Comunitària

Assesorament especializat a l'Atenció Primària de Serveis Socials Básics

Inici » Salut Comunitaria » Assesorament especializat a l'Atenció Primària de Serveis Socials Básics

Garantir un assessorament especialitzat als centre de serveis socials bàsics en l'atenció individual, grupal i comunitària, establir la coordinació necessària amb serveis especialitzats públics i privats i anàlisi i detecció de necessitats i formulació de propostes. Suport a la Direcció de Serveis a les Persones, en els diferents programes, projectes, serveis i prestacions pel que fa a l'accés als serveis i la integració de les persones amb discapacitat, i anàlisi i detecció de necessitats i formulació de propostes.