Salut Comunitària

Servei de Promoció i Suport, Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMD), Districte de Ciutat Vella, Ajuntament de Barcelona.

Inici » Entitats » Servei de Promoció i Suport, Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMD), Districte de Ciutat Vella, Ajuntament de Barcelona.
TotRaval - Entitats

Els/les tècnics/ques del servei de Promoció i Suport de l'IMD als Districtes tenen la missió d’aplicar a nivell de Districte les línies de treball aprovades per l’IMD, a més de col.laborar i portar a terme junt amb els tècnics del Districte, els projectes d’accessibilitat generats des del districte i la participació i inclusió de les persones amb discapacitat en tots els serveis i productes del districte, treballant de forma transversal. Entre les línies principals de treball hi ha la de promoure i donar suport al teixit associatiu i fomentar la participació de les entitats del sector de persones amb discapacitat en els canals de participació de l’Ajuntament de Barcelona.

Accions de l'entitat/assoc./centre/servei

Garantir un assessorament especialitzat als centre de serveis socials bàsics en l'atenció individual, grupal i comunitària, establir la coordinació necessària amb serveis especialitzats públics i privats i anàlisi i detecció de necessitats i formulació de propostes. Suport a la Direcció de Serveis a les Persones, en els diferents programes, projectes, serveis i prestacions pel que fa a l'accés als serveis i la integració de les persones amb discapacitat, i anàlisi i detecció de necessitats i formulació de propostes.

Promoure i donar suport tècnic als òrgans de participació del districte, així com donar suport al teixit associatiu i fomentar la participació de les entitats del sector de persones amb discapacitat en els òrgans de participació de l'Ajuntament de Barcelona.

Vetllar per l’accessibilitat física de les actuacions municipals en la via pública, transport, urbanisme i edificació; detectar necessitats, formular propostes i orientar i/o cercar l'assessorament especialitzat en matèria d'accessibilitat física.

Àmbit d'actuació 
Adreça 
Telèfon 
93 291 54 83
Correu electrònic