Accions

Les accions dissenyades, organitzades i executades per les entitats membres del Grup Interreligiós del Raval (GIR) tenen com a finalitat promoure espais de trobada i coneixement mutu des d’una mirada àmplia, per tal de contribuir al diàleg intercultural i interreligiós.

Participació en diferents espais i projectes comunitaris

Diverses entitats del GIR participen activament i de manera continuada en diferents espais i projectes comunitaris de la Fundació Tot Raval i del barri del Raval com Sant Jordi, Raval(s), o el procés de Salut Comunitària.

Realització del Calendari de Celebracions del Raval

Des de l’any 2012 es dissenya i es difon aquest calendari, que recull les festes i celebracions religioses, culturals, comunitàries i sociopolítiques de les diferents comunitats del Raval, amb l’objectiu de mostrar la seva riquesa i diversitat i promoure’n un coneixement més profund.

Aquest calendari és fruit d’un treball comunitari i participatiu que vol involucrar els veïns i veïnes, la comunitat educativa i les diferents entitats, institucions, i associacions del barri. Per aquesta raó, des de l’edició 2016, les imatges del calendari sorgeixen d’una dinàmica participativa oberta a tot el veïnat amb l’objectiu que plasmin les diferents relacions que tenen amb l’entorn a través de fotografies elaborades per ells.

Coordinació i dinamització d'activitats interculturals i interreligioses:

Celebració Interreligiosa per la Pasqua

Cada any es realitza aquest acte interreligiós a l’espai públic durant el període comprès entre el dilluns de Pasqua i la Pasqua Granada. Des de l’any 2013 aquesta festa Cristiana se celebra a la Rambla del Raval. L’objectiu és compartir amb les diferents comunitats religioses i socials aquesta celebració, donant a conèixer els costums i aspectes generals.

La comunitat cristiana del GIR està representada per les confessions catòlica, evangèlica i protestant, i aglutina població local, de Filipines, de diversos països llatinoamericans i d’origen gitano. A la celebració es convida també a membres de les altres comunitats religioses, així com població nouvinguda i local no religiosa. En cada celebració s’escull un tema comú a les diferents religions i que esdevé un element d’unió (la pau, la llum, el compartir, etc.)

Iftar Popular del Raval

Aquesta activitat es desenvolupa durant el mes del Ramadà i està emmarcada en aquesta celebració de la comunitat musulmana. L’objectiu és explicar el significat que té aquest mes per als musulmans i compartir un  menjar típic d’aquest moment festiu per a aquesta comunitat, una de les més grans i representatives del territori.

És un acte senzill, on es fa una oració al capvespre i, com acte simbòlic, totes les comunitats acompanyen a la comunitat musulmana a “trencar” el dejú del dia, compartint diferents menjars típics com la harira (sopa tradicional), els dàtils i els pastissos dolços. El menjar que es comparteix a la celebració és sempre una donació de les diferents comunitats del barri.

Itinerari pels centres de Culte del Raval

Des de l’any 2013 es fa un passeig comentat per diferents centres de culte del barri, destacant aspectes generals de les diverses religions que hi conviuen. Amb aquest recorregut es pretén fer una tasca de sensibilització i coneixement de la diversitat religiosa entre la ciutadania del barri i, alhora, desmuntar estereotips i prejudicis producte del desconeixement.

Celebració interreligiosa de Nadal

Durant la segona setmana de desembre i amb l’objectiu de celebrar de manera comunitària aquesta festa local tan arrelada, el GIR celebra aquest acte obert a tot el veïnat i que es desenvolupa normalment en una església de la comunitat cristiana. Representants de totes les comunitats comparteixen amb els assistents l’esperit de les fetes nadalenques i es distribueix el Calendari de Celebracions.