Casa Àsia

Inici » Entitats » Casa Àsia
TotRaval - Entitats

Casa Àsia és un consorci del sector públic estatal, dels previstos al Capítol VI de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, amb personalitat jurídica pròpia, constituït pel Ministeri d'Afers Exteriors, la Unió Europea i Cooperació, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i l'Ajuntament de Madrid, que té per objecte contribuir a un millor coneixement i impuls de les relacions entre les societats d'Àsia i el Pacífic i Espanya, en l'àmbit institucional, econòmic, cultural i educatiu, a més d'apropar i facilitar l'intercanvi de cultures, idees i projectes d'interès comú.

Altres àmbits 
Institucional, diplomàcia pública.
Col·lectius 
Ciutadania general, administracions públiques, entitats públiques i privades, centres educatius, universitats, etc.
Adreça 
Elisabets, 24
08001 Barcelona
Telèfon 
93 368 08 36
Correu electrònic