Logo Apadrina

Apadrinament Ins Miquel Tarradell i CCCB i Centre de Documentació Joaquima Alemany i Roca de l'Institut Català de les Dones (Feminismes)

Activitat d’aprenentatge basat en projecte que a la vegada dóna servei a la comunitat, tot dinamitzant grups d’usuàries de diverses entitats socials. L’alumnat crea unes rutes sobre feminismes al Raval inspirades en l'exposició Feminismes! del CCCB i basades en la ruta del moviment obrer femení de l'historiadora Emma Pascerisa.

S'ha dut a terme tot el projecte excepte la implementació.

El projecte ha estat presentat com a bona pràctica de col·laboració entre el centre de Formació Professional i el barri​ en el marc de la 1a Mostra ImpulsFP 2020 on line, que podeu consultar en aquest enllaç (a partir del minut 33:04).

Centre educatiu 
Ins Miquel Tarradell
Equipament cultural 
Cicle 
Educació postobligatòria (cicles formatius de grau superior)
Nivell 
Cicle
Curs escolar 
1er TIS
Assignatura 
MP1-Context de la Intervenció Social, MP3-Promoció de l’autonomia personal i MP9-Habilitats socials 
Num. alumnes 
90
Video