Salut Comunitària

Reforç Escolar

La gran majoria dels infants que atenem tenen un gran desfasament escolar, l’educació que reben és poc personalitzada i a més hi ha altres factors que poden influir en aquest fet: el nivell cultural dels pares, la poca implicació en les activitats de escolars, els factors culturals i econòmics, entre d’altres.
A la Fundació:
● Realitzem la detecció de possibles mancances a nivell escolar.
● Reforcem els continguts acadèmics corresponents a l’edat dels infants i joves.
● Fomentem l’interès i la motivació pel saber i el coneixement, especialment potenciant l’hàbit de la lectura.
● Treballem l’adquisició d’hàbits, tècniques i models positius respecte l’estudi.
● Potenciem l'ús correcte de la llengua catalana i castellana oral i escrita.
● Integrem les noves tecnologies en els espais de temps dedicats a fer els deures de l’escola.

Destinataris/es 
Periodicitat 
Permanent (tot el curs)
Cost 
Gratuït
Àmbit d'actuació 
Adreça 
Nou de la Rambla, 39-41
08001 Barcelona
Telèfon 
93 442 66 83