Identitat

Preten afavorir la imatge en positiu dels infants i de la comunitat educativa

Destinataris/es 
Periodicitat 
Temporal (alguns mesos)
Àmbit d'actuació 
Adreça 
Carrer de l'Om, 3
8001 Barcelona
Telèfon 
93 442 48 44
Correu electrònic