Aula virtual

Espai de treball virtual entre els professors i els alumnes per treballar les diferents assignatures del currículum escolar. Cada materia te el seu espai específic, treballat pel seu professor referent. Molt sigificatiu a parvulari

Temàtica 
Destinataris/es 
Periodicitat 
Temporal (alguns mesos)
Àmbit d'actuació 
Adreça 
Plaça dels Àngels, 3
08001 Barcelona
Telèfon 
93 318 62 98
Correu electrònic