Logo Apadrina

Apadrinament Escola Castella i MACBA

Aquest és un apadrinament transversal en el qual s'impliquen tots els cursos, per tal que l'alumnat estigui en contacte amb l’art i sigui conscient dels equipaments culturals i artístics que té al seu barri. Està també estretament vinculat amb la llengua anglesa, ja que l’assignatura d’art s'imparteix en anglès. 

S’ha començat però no s’ha acabat. 

Centre educatiu 
Escola Castella
Cicle 
Intercicle
Nivell 
Centre
Curs escolar 
De P3 a 6è de primària
Assignatura 
Art i llengua anglesa
Num. alumnes 
220