Actualitat

Inici » Noticies » Recursos digitals i lingüístics del Raval

Recursos digitals i lingüístics del Raval

dimecres, 1 novembre, 2023
TotRaval - Actualitat

El Grup d'Educació Comunitària del Raval treballa des de fa anys en col·laboració amb diversos agents del barri per detectar necessitats i generar respostes coordinades al Raval en diferents aspectes de l’àmbit educatiu. Fruit de la feina de les diferents comissions d'aquest Grup, i per donar resposta a necessitats detectades respecte a la millora de les competències digitals i a la millora de les competències lingüístiques entre infants, joves i persones adultes al barri, s'han elaborat tres recursos: el Mapa de Recursos Digitals, un Recull de Recursos Lingüístics del Raval i un Recull de projectes de foment de les competències lingüístiques i del gust per la lectura al Raval.

El Mapa de Recursos Digitals, creat el 2022 i actualitzat recentment, recull els recursos digitals que ofereixen 14 entitats i serveis municipals del barri per tal de facilitar, al veïnat del Raval, la connectivitat, l’accés a dispositius i a coneixements tecnològics. S’hi pot trobar informació sobre punts d’accés wifi, llocs on trobar dispositius amb connexió a internet, així com serveis de manteniment i reparació de dispositius, de suport i acompanyament en tràmits i de formació digital.

El Recull de Recursos Lingüístics del Raval ofereix informació de 20 espais del barri on el veïnat pot aprendre català, castellà, habilitats comunicatives i millora de les competències lingüístiques, entre d'altres.

El Recull de Projectes de Foment de les Competències Lingüístiques i del gust per la lectura al Raval recull 9 iniciatives que es desenvolupen al barri en aquest àmbit.

Projectes relacionats