Salut Comunitària

Servei de Salut Comunitària del Districte de Ciutat Vella, Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)

Inici » Entitats » Servei de Salut Comunitària del Districte de Ciutat Vella, Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)
TotRaval - Entitats

L'Agència de Salut Pública té encomanades les funcions de Salut Pública de l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, està present en totes les reunions on és convocada i l'Ajuntament necessita l'opinió o el dictamen dels seus serveis de salut pública. Els seus informes (l'informe de salut de la ciutat, els de drogues, o altres informes monogràfics) es presenten a la Comissió de Benestar Social i al Consell Plenari. Es treballa conjuntament amb els districtes i s'hi han definit contractes-programa en salut.

Accions de l'entitat/assoc./centre/servei

Temàtica 
Destinataris/es 

Intervenció de reforç dels hàbits saludables en relació a l'esmorzar. Es treballa a 5è i 6è de primària.
Campanya per potenciar els bons esmorzars a la infància i a l'adolescència. Promoure que els pares, les maresi els responsables de l'alumna de primària de Barcelona coneguin els components d'un esmorzar saludable, que valorin favorablement el desdejuni complet i que el facilitin a les seves filles i fills.

Actuacions per evitar la transmissió de malalties a l'escola, investigació sobre brots i actuació en caso de declaració de malalties transmissibles de rellevància sanitària (meningitis o tuberculosi). Les accions poden anar des de l'aportació de material informatiu fins a la vacunació o tractaments urgents per evitar la trnasmissió de deteminats problemes.

Programa escolar per promoure una alimentació saludable i prevenir trastorns alimentaris. 2n ESO.
Educació sobre els canvis corporals a la pubertat, alimentació i els seus transtorns.

Concurs amb compromís de classe per mantenir-se sense fumar 6 mesos.

Temàtica 
Destinataris/es 

Garantia que els infants estiguin protegits contra les malalties vacunables i que auestes no alterin el funcionament de l'escola. Revisió del carnet vacunal, orientació a les famílies per millorar la cobertura i en alguns casos l'adminitració directament de les vacunes.

Servei gratuït de desinfecció, desinsectació i desratització (DDD) a les escoles públiques de la ciutat

Temàtica 
Destinataris/es 

Programa escolar de prevenció de l'obesitat infantil. 4t curs de primària.
Programa de promoció de l'alimentació i nutrició saludable així com de l'acctivitat física i un descans equilibrats. S'emmarca en el projecte d'avaluació d'efectivitat d'aquesta intervenció anomenada POIBA (Prevenció de l'Obesitat Infantil a Barcelona).

Programa escolar per prevenir les relacions sexuals no protegides. 4t. ESO.
Prevenció de l'embaràs adolescent i de les infeccions de transmissió sexual, que incliu VIH/Sida. S'adreça als estudiants de secundària i es pot fer des de 3er d'Eso fins a 2n de batxillerat o de cicles formatius.

Programa escolar per reduir la freqüència del tabaquisme. 1er ESO
Programa de prevenció de les addiccions especialment centrat en la prevenció del consum de tabac adreçat als adolescents escolaritzats.

Temàtica 
Destinataris/es 

Eduació sanitària als escolaritzats a primer curs de primària. Assessorament per facilitar la raspallada i foment de l'alimentació saludable.
Taller desenvolupat a d demanda de l'escola, reforçant hàbits d'higiene i d'alimentació saludable.

És el recurs de referència per als casos de consulta i detecció de consum de drogues dels alumnes dels centres d'ensenyament secundari de Barcelona. Atèn a adolescents i joves que s'inicien en el consum de drogues, i a les seves famílies. També ofereix assessorament i orientació al professorat i als recursos comunitaris.

Programa escolar per adoptar la decisió adequada en situacions d’ús de drogues legals i il·legals, preferentment alcohol i cannabis. 3er ESO.

Àmbit d'actuació 
Adreça 
Telèfon 
93 238 45 45
Correu electrònic