Persones nouvingudes

Programa d'acollida adreçat a dones nouvingudes. Consisteix en la informació, detecció de necessitats, acompanyament i derivació a altres serveis i entitats.

Classes de ball de saló amb la finalitat de fer esport entre les persones més gran de 60 anys.

Trencament del dejù de manera conjunta amb el veïnat diariament durant tot el mes del Ramadà.

Assessorament laboral, legal, d'habitatge (desnonaments), contacte a presons (burocracia). Mediació Comunitaria.

Acompanyament als MENAS en les diferents situacions: manca d'habitatge, situació legal, acompanyament a pressons. Molts d'aquests joves surten dels centres d'acollida amb una situació d'ilegalitat, sense formació, sovint acaben adquirin dinàmiques negatives de carrer (drogues, robatoris, etc).

Xerrades relacionades a tematiques d'interés divers com és la crisi, la cultura d'acolida,la caiguda de russia, l'època dels musulmans a a l'esta t espanol,la indepedencia de catalunya.

Informació sobre agrupació familiar, serveis d'acollides i d'altres informacions amb fins socials.

Pàgines