Tandem School

Destinataris/es 
Periodicitat 
Permanent (tot el curs)
Àmbit d'actuació 
Adreça 
C/ Elisabets, 8
08001 Barcelona
Telèfon 
93 412 71 20