Salut Comunitària

Salut i Nutrició

Inici » Salut Comunitaria » Salut i Nutrició

Aquesta acció dóna resposta a una necessitat detectada entre les famílies ateses: la importància de tenir els mitjans i les eines per tal que una nutrició adequada reverteixi en la bona salut del nucli familar, més encara donada la situació de precarietat que viuen les famílies que atén la Fundació. Per això oferim:
- Ajudes regulars, en forma de lots d'aliments frescos i de llarga caducitat que es lliuren de manera periòdica a les famílies.
- Ajudes puntuals per aquelles famílies que ho necessitin. També comptem amb un menjador escolar, destinat a famílies amb fills, actualment adolescents, sense recursos econòmics o amb ingressos molt baixos. La Fundació disposa de cuina i menjador propi per oferir aquest servei de dilluns a divendres.
- Berenar per a infants i adolescents (en edats compreses entre els 4 i els 18 anys). Garanteix que els menors participants del Centre Obert i d’Espai Jove, puguin berenar a la tarda per emprendre amb energia suficient les diferents activitats que es porten a terme, de reforç escolar, artístiques, esportives. Es realitza totes les tardes de dilluns a divendres, en els locals de la Fundació.
- Menjador escolar: Aquest servei atén adolescents dels instituts de la zona, que fan jornada intensiva o que no compten amb servei de menjador escolar. També s’ofereix a infants i adolescents durant els períodes de temps extraescolar (vacances de Nadal, Setmana Santa o vacances d’estiu). És una acció que respon a una necessitat diagnosticada en el territori i que intenta permetre la conciliació de la vida familiar i laboral. Accedir al servei de menjador de la Fundació assegura que, com a mínim, aquests adolescents tinguin un àpat diari equilibrat i de qualitat, responent així a les seves necessitats nutricionals
- Orientació i formació d'adults: Serveis i activitats que pretenen vetllar i prevenir situacions de ruptura social de la família i dels seus membres i donar formació en l'àmbit de la salut, la nutrició i la millora de la qualitat de vida infantil i familiar, mitjançant les tasques d'atenció centrades en el nucli familiar, un dels cercles més importants de l’individu i on s’hi estableixen relacions que afecten al seu desenvolupament.
- Finalment, gràcies a convenis amb altres entitats portem a terme un projecte d'atenció oftalmològica i odontològica, per tal d'atendre les necessitats de salut bucal i visual dels infants atesos als serveis de la Fundació.

Destinataris/es 
Periodicitat 
Permanent (tot el curs)
Cost 
Gratuït
Àmbit d'actuació 
Adreça 
Nou de la Rambla, 39-41
08001 Barcelona
Telèfon 
93 442 66 83