Salut Comunitària

Organització d'actes i activitats divulgatives

Organització de manera àgil i eficient tot tipus d’actes o activitats obertes a la ciutadania, dirigides a col·lectius específics o adreçades a les persones integrants d’una organització. Taules rodones, seminaris, conferències, formació puntual i/o continuada, presentacions etc.

Temàtica 
Periodicitat 
Temporal (alguns mesos)
Àmbit d'actuació 
Adreça