Salut Comunitària

Management

Gestió de projectes, assessorament i suport: Suport integral a les entitats en el disseny, planificació i avaluació de projectes, Assistència de projectes: identificació, formulació, gestió de l’execució, seguiment i avaluació, Planificació estratègica: diagnosi i elaboració d’estratègies d’actuació, acompanyament en l’aplicació de plans estratègics, Estudis de viabilitat econòmica, social i ambiental., Serveis de gestió i tramitació de subvencions.

Temàtica 
Periodicitat 
Permanent (tot el curs)
Àmbit d'actuació 
Adreça