Comissió del Medi Ambient

A partir de l'experiència d'Escola Verda i Agenda 21, s'impulsa una comissió d'alumnes que participa activament en activitats de Medi Ambient. Espai per organitzar activitats. Aquest acció és voluntària, fora d'hores de classe, alumnes de 3r i 4rt d'ESO. Autorganitzen activitats com el Dia de la Terra (conjunt entre mares, pares i alumnes) i concursos.

Temàtica 
Periodicitat 
Temporal (alguns mesos)
Àmbit d'actuació 
Adreça 
Plaça dels Àngels, 3
08001 Barcelona
Telèfon 
93 318 62 98
Correu electrònic