Inici » Projectes » Xarxa Laboral del Raval (XLR) » Àmbits d'actuació
logo Xarxa Laboral

Àmbits d'actuació

La Xarxa Laboral del Raval (XLR) es nodreix principalment dels recursos i actuacions que les seves entitats membres ofereixen en matèria d’ocupació. Per tant, visualitza i potencia les pròpies activitats de les entitats.

D’altra banda, la XLR genera activitats pròpies que s’organitzen de forma comunitària i que es coordinen des de Tot Raval però són possibles gràcies a la implicació novament de les entitats. Aquestes actuacions sorgeixen de necessitats comunes que s’afronten de forma conjunta per millorar-ne l’eficiència i/o crear un nou recurs.

A continuació, detallem els Serveis de la Xarxa Laboral del Raval a les persones:

FORMACIÓ
Les entitats de la Xarxa Laboral del Raval disposen d’una gran oferta formativa en àmbits molt diferents. Totes elles treballen per la millora de competències i capacitació de les persones que es troben en processos de recerca de feina. Les formacions poden ser:
-    A mida
-    Alfabetització digital
-    Competències bàsiques
-    Llengües
-    Ocupacional
Més informació aquí.

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL
En la majoria de casos, les entitats ofereixen itineraris personals d’inserció, amb objectius i assessorament personalitzat que ajuden a posicionar a la persona i faciliten la inserció i la millora de la seva ocupabilitat. Aquests Itineraris acostumen a estar vinculats a programes que estan definits en funció del perfil de persona que s’atén, en funció de l’edat, del gènere, de l’origen, etc. Ofereixen serveis com:
-    Aula de recerca de feina
-    Intermediació amb empreses
-    Pràctiques en empreses (vinculades a una formació normalment)
-    Borsa d’ofertes laborals

ASSESSORAMENT JURÍDIC
Des de la Xarxa Laboral, existeixen diferents serveis d’assessorament jurídic que permeten resoldre els dubtes en diverses matèries (estrangeria, laboral, habitatge...) i oferir un espai per a persones amb pocs recursos per a que puguin fer els seus tràmits per internet, resoldre els seus dubtes i estar acompanyats, per guanyar en autonomia. Més informació aquí.

EMPRENEDORIA, MENTORIA i MICROCRÈDITS
Algunes de les entitats membres disposen de serveis de suport a l’emprenedoria, mentoria i microcrèdits vehiculats a l’obertura d’un negoci. Aquests serveis combinen la formació, l’assistència tècnica i l’acompanyament, i requereixen la cooperació i el compromís de cada persona participant.

En quan emprenedoria en femení, els seus serveis tenen en compte els aspectes psicosocials de les dones i treballen l'autoocupació  de forma grupal (grups solidaris) on es fomenta el treball en equip i els llaços entre les participants, així com el vessant més empresarial, en què duu a terme el seguiment dels projectes de negoci.

Per últim, es repassen aspectes relacionats amb l'administració burocràtica de l'empresa (documentació legal, impostos, drets i deures de l'empresària, etc.)
Les Entitats de la XLR que disposen de Serveis d’Emprenedoria són:

o    Emprenedoria:
Fundació privada Servei Solidari
Fundació Surt
Impulsem SCCL

o    Microcrèdits/Grups Solidaris

Fundació privada Servei Solidari

o    Mentoria:
Fundació privada Servei Solidari
Casal dels Infants per l’acció social als barris
El Lloc de la Dona
Fundació Surt
Impulsem SCCL

PRODUCTES I SERVEIS AMB VALOR SOCIAL
Al barri del Raval, hi podem trobar diferents productes i serveis amb valor social, que es desenvolupen a traves de projectes desenvolupats per entitats i/o col·lectius del territori. Des de la Xarxa Laboral, es vol sensibilitzar sobre la importància d’aquests projectes que en molts dels casos són una eina econòmica, d’autoocupació i al cap i a la fi de generació de recursos per a les persones amb les que treballem.

Aquí podreu trobar el llistat de Productes i Serveis amb valor social.