logo Xarxa Laboral

Xarxa Laboral del Raval

Setze entitats de l’àmbit ocupacional, coordinades per Tot Raval, formen part d’aquesta xarxa que actua per optimitzar recursos i oferir oportunitats a les persones que volen accedir al món laboral. Es treballa especialment amb col·lectius amb dificultats d’inserció, que es troben entre els més afectats per la falta d’ocupació.

La Xarxa també actua com a pont de comunicació i treball amb els diferents agents socials, culturals i econòmics del territori i administracions públiques, alhora que difon informació i eines per al foment de la Responsabilitat Social.

Entitats participants:
AMIC- UGTAnem per Feina, Associació Estel Tàpia, Associació per a joves TEB, Càritas, Casal dels Infants per l’acció social als barris, Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, El Lloc de la Dona, Fundació C.O. Joan Salvador Gavina, Fundació Escó, Fundació SURTImpulsem SCCL, Probens, Ravalnet, Servei Solidari, USOC (Àrea Immigració), Fundació Benallar i Fundació Tot Raval.

Correu electrònic de contacte: xarxalaboral@totraval.org

Actualitat