Inici » Projectes » Turisme Sostenible » Àmbits d'actuació

Àmbits d'actuació

La implicació comunitària per aconseguir un model turístic més responsable i sostenible, requereix la implicació de tots els actors que directa o indirectament estan vinculats al turisme. Especialment en aquestes primeres etapes són: comunitat, entitats socials i culturals, hotels, equipaments culturals i eixos comercials.

Per això la nostra tasca primordial és conscienciar, identificar sinèrgies i afavorir vincles per aconseguir desenvolupar iniciatives que generin valor social, cultural, econòmic i mediambiental al Raval.

Les nostres línies d’actuació actuals són:

SUPORT A L’OFERTA TURÍSTICA RESPONSABLE

Potenciem l’oferta turística responsable i sostenible per atraure visitants de proximitat i donar així el màxim valor al nostre barri.

Identifiquem experiències i bones pràctiques que es desenvolupen al territori per potenciar-les i visualitzar-les. 

Contribuïm, a través dels nostres canals de comunicació, a generar una imatge del Raval positiva que atregui a visitants de la resta de barris de la ciutat, de l’àrea metropolitana i de la resta de comarques properes.

Donem suport a les entitats del territori que tenen desenvolupades activitats que poden ser idònies pel públic visitant. En aquesta línia hem desenvolupat el programa “Autèntic Raval”, que consisteix en experiències turístiques amb impacte positiu.  

FOMENT DE LA COMPRA I CONSUM DE PROXIMITAT

Afavorim els nostres comerços i la xarxa d’economia social i solidària conscienciant sobre la importància de comprar productes i serveis que es venen o produeixen al barri.

Donem suport, a través dels eixos comercials del barri, al comerç i la gastronomia locals i a la xarxa d’economia social i solidària perquè el turisme contribueixi a la seva sostenibilitat econòmica i garanteixi la continuïtat d’aquests negocis i entitats.

INSERCIÓ LABORAL DE PROXIMITAT I INCLUSIVA

Facilitem la inserció laboral de proximitat i inclusiva, millorant l’ocupabilitat vinculada al sector turístic.

A través de la Xarxa Laboral del Raval, donem resposta a les demandes d’ocupació de les organitzacions turístiques facilitant candidatures, identificant necessitats de formació i afavorint vincles entre les entitats sociolaborals del territori, les empreses i les organitzacions que tenen una vinculació amb el sector turístic.  

Vetllem perquè les pràctiques laborals siguin dignes i acompanyem a persones i organitzacions en les seves necessitats d’ocupació i de contractació inclusiva i de proximitat.

Afavorim la millora de l’ocupabilitat creant plans de formació, juntament amb entitats del territori, i impulsem programes de pràctiques per millorar els perfils i les competències de les persones que viuen al barri i que estan en situació de recerca de feina.

PROMOCIÓ DE VINCLES I DIÀLEG CONSTRUCTIU

Promovem el diàleg constructiu, les sinèrgies i les propostes que ambicionen millorar la convivència amb el turisme i garantir el major impacte positiu en el territori.

Propiciem espais de trobada per compartir visions, generar idees i identificar sinèrgies i propostes que contribueixin al propòsit de construir un model turístic positiu per la nostra gent i pel nostre barri.

Ens esforcem perquè l’activitat turística sigui generadora de confiança gràcies al diàleg obert i constructiu que facilita la cooperació i l’escolta mútues.