Inici » Projectes » Grup d'Educació Comunitària » #RavalBarriEducador

#RavalBarriEducador

Al  barri del Raval, la major part dels centres educatius tenen la condició de “centre de màxima complexitat”, segons el Departament d’Educació. Alhora, el barri és un espai privilegiat pel que fa als recursos culturals, socials i educatius dels que disposa l’entorn escolar.   

Segons estudis recents, el suport per part del professorat és el factor de prevenció més important davant el risc d’abandonament escolar prematur, a més de les aspiracions acadèmiques dels alumnes, la seva vinculació escolar i la percepció de suport de les famílies*. Per això és clau que el professorat del barri conegui tots els recursos que li ofereix el Raval per fer el millor acompanyament educatiu a l’alumnat del barri. 

El Grup d’Educació Comunitària del Raval es proposa, en aquesta línia de treball, donar a conèixer tots els recursos (culturals, educatius, d’atenció social... ) dels que disposa el barri i posar-los a l’abast del professorat dels centres educatius del Raval per a un major aprofitament d’aquests recursos en favor de l’èxit educatiu de l’alumnat.   

El #RavalBarriEducador també vol contribuir a centrar l’acompanyament educatiu de les professionals de l’educació del barri en les moltes fortaleses i recursos del barri, de l’alumnat, de les seves famílies i de les comunitats d’origen culturalment divers. 

Aquesta línia de treball comunitari es concreta, principalment, en dues actuacions: 

  • La realització al llarg del curs d’uns itineraris pel barri dirigits principalment a les professionals vinculades a centres educatius del Raval que vulguin conèixer millor la riquesa del barri. En aquestes rutes d'aproximadament 3 hores es visiten diferents punts on es fan breus presentacions de projectes i iniciatives comunitàries vinculades a l'educació. 
  • La generació d’una trobada anual de les professionals de l’educació al barri que permeti reconèixer bones pràctiques en matèria educativa al Raval, ajudant a la generació de vincles entre les iniciatives educatives i les professionals que les desenvolupen, tant dins com fora de l’escola. Podeu veure un resum de la Trobada 2022 aquí: Resum Trobada de fi de curs.pdf

Aquesta comissió de treball ha estat impulsada, en el seu inici, pel Casal dels Infants per l’Acció Social als Barris, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), el Departament de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, la cooperativa Impulsem i la Fundació Tot Raval i ha rebut la col·laboració de la Biblioteca Sant Pau - Santa Creu, l’Ateneu Popular del Raval, l’Associació de Mestres Rosa Sensat i el Projecte Prometeus (en la realització dels Itineraris) i de Xamfrà Centre de Música i Escena al Raval i del Pla de Barris (per a la generació de la trobada anual). 

Si esteu interessades en participar d’aquesta proposta o tenir-ne més informació, contacteu a [email protected].

* Segons dades de l’article del grup EMIGRA-CER-Migracions de la UAB,  publicat el febrer del 2021 per l’Observatori Social de la Fundació La Caixa.